Προσωπικά δεδομένα

Οι χρήστες του caviar-cream.com, βάση της παρούσας σύμβασης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καλύπτονται καθόλα σε ότι αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα, που συλλέγονται από την ιστοσελίδα μας στη διάρκεια των περιηγήσεων και των συναλλαγών τους. Εξάλλου, με την παρούσα σύμβαση καλύπτονται και οι τυχόν εταιρίες οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όσον αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Σε καμία των περιπτώσεων, με την παρούσα σύμβαση, δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ χρηστών και μελών του caviar-cream.com με κανενός είδους υπηρεσιών που δεν ελέγχονται από το caviar-cream.com ή δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία του.

Το caviar-cream.com, λόγω της φύσης αλλά και του όγκου του Διαδικτύου, δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μορφή βλάβης υποστούν οι χρήστες και τα μέλη της ιστοσελίδας μας, όσον αφορά σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές και περιεχόμενα στα οποία έχουν προβεί με δική του πρωτοβουλία και την ιδίαν γνώση των συγκεκριμένων όρων. Ως εκ τούτου συμπεριλαμβάνεται και η εξ αμελείας περίπτωση.


Συλλογή και Χρήση Δεδομένων

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείτε όταν ο χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του caviar-cream.com. Επίσης η συλλογή συμβαίνει όταν χρησιμοποιούνται προϊόντα και υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Τέλος, όταν γίνεται επίσκεψη στις σελίδες του και εισέρχεται σε προωθητικά και διαφημιστικά προγράμματα.

Η χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και των μελών του caviar-cream.com συμβαίνει για την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και την επιλογή περιεχομένου που του προσφέρεται, ώστε να υπάρχει συνάφεια με τις γενικές του προτιμήσεις. Επίσης, τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται προς ικανοποίηση των επιθυμιών των χρηστών, όσον αφορά σε υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Τέλος, για την ενημέρωση των πελατών μας, σχετικά με νέες υπηρεσίες ή  και προϊόντα, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Αξίζει να υποσημειωθεί ότι το caviar-cream.com δεν αποθηκεύει σε καμία περίπτωση τα οικονομικά στοιχεία των πελατών του, είτε αφορούν στοιχεία πιστωτικής κάρτας είτε λογαριασμούς τραπεζών.


Διοχέτευση και διάθεση προσωπικών δεδομένων

Σε καμία περίπτωση το caviar-cream.com δε θα πωλήσει, ενοικιάσει, δημοσιεύσει ή κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και των μελών της ιστοσελίδας μας, σε κανέναν ενδιαφερόμενο, εκτός και αν υπάρχει ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών και των χρηστών, για τη διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων. Επίσης θεωρείται αναγκαία η διάθεση προσωπικών δεδομένων σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία συνεργάζονται με το caviar-cream.com, για την υλοποίηση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Τα προσωπικά δεδομένα, που καταθέτουν οι χρήστες και τα μέλη της ιστοσελίδας μας, επεξεργάζονται, από τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργαζόμαστε, μόνο σε βαθμό o οποίος θεωρείτε απολύτως αναγκαίος για την υποστήριξη τους προς το caviar-cream.com. Τέλος το κατάστημά μας μπορεί να επιταχθεί σε διάθεση προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με σχετικές διατάξεις του νομικού πλαισίου.


Χρήση Cookies

Το caviar-cream.com μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του caviar-cream.com . Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες τοy caviar-cream.com και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του caviar-cream.com είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του caviar-cream.comμπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του caviar-cream.com , είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του caviar-cream.com δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.


Υπερσύνδεσμοι σε άλλα websites (links)

Το caviar-cream.com μπορεί να περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το caviar-cream.com για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν .


Διευθύνσεις IP

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο caviar-cream.com κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας.


Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του caviar-cream.com υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το caviar-cream.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του caviar-cream.com.